به گزارش «انتخاب»؛ متن گفتگوی کاندیداها در این مناظره در زیر می آید:

یکی از مهمترین سیاست های اقتصاد مقاومتی، موضوع راه اندازی تولید داخلی است. تولید داخلی از چند جهت آسیب می بیند. یکی از مهمترین آنها قاچاق کالاست.

در گذشته قاچاق کالا به شدت افزایش پیدا کرد، وقتی دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کالا 25 میلیارد دلار بود که در مقطع فعلی به حدود 12 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

در یک مقطعی از تاریخ مسائل کشور به سمت شعار دادن رفت. به همین دلیل قاچاق و فساد افزایش پیدا کرد، اقتصاد به سمت فروپاشی رفت، سیاست خارجی به سمت تنش رفت. نمایندگان آن تفکر امروز اینجا حضور دارند و می خواهند با همان روش مسائل کشور را پیش ببرند.

کاندیداها باید برنامه اعلام کنند.

آقای رئیسی یک ماه به ثبت نام گفتند قصد کاندیداتوری ندارند، ولی در مناظره قبلی گفتند شش ماه روی برنامه ام کار کرده ام.

از سابقه خودتان نترسید و شفاف به مردم بگویند در قوه قضاییه و نیروی انتظامی چه کرده اند.

هیچکس به اندازه آقای رئیسی در راس امور قوه قضاییه نبوده، باید توضیح دهد چه کاری در مبارزه با فساد انجام شده.