مصطفی مصلحی، سرویس سیاسی «انتخاب»:انتخابات تمام شد؛ با همه فراز و فرودهایش، با همه تلاطم هایش، بی اخلاقی هایش، تقسیم بندی های ناجوانمردانه اش؛ هیجان و عواطفش؛ وعده سازی های محیرالعقولش؛ همه و همه بگذشت!  ملت کار را تمام کرد و حماسه ای دیگر آفرید ؛ روحانی رییس جمهور شد، آنهم با 57 درصد آراء، یعنی 7 درصد بیش از آنچه در 92 اتفاق افتاد؛ با همه درصد بندی و تقسیم بندی های مضحک 96 درصدی و 4 درصدی؛ مردم بر آخرین وصیت هاشمی، صحه بگذاشتند و «شیخ محبوب» را با اقتدار، مجدداً بر کرسی ریاست جمهوری بنشاندند!

روحانی، خود هاشمیِ دیگر است! در همان صراطی طی الطریق می کند که مرادش! این بار، برخلاف 92 که هاشمی درکنارش بود؛ بدون او چنان مقتدر ایستاد که شگفتی رقبا را برانگیخت! گرچه ناسزا شنید و هر آنچه مرز اخلاقی بود، به خاطر کوفتنش لگدمال شد؛ اما چنان قبل، عقلانیت و تدبیر پیشه کرد؛ ناجوانمردانه بر زمین کوفته شد، اما ناامید نشد؛ دست به زانو گرفت و برخاست، گردن فراز کرد و سینه ستبر، موج روی موج آفرید تا شد آنچه شد... روحانی با اقتدار رییس جمهور شد.
 
همین روزها بود که گفت «یاد می کنم از روح بلند آیت الله هاشمی رفسنجانی. آیت الله ! ما می دانیم به تو چه ظلم بزرگی کردند! می دانیم که چه تهمتهایی نزدند. اما ملت ما جای تو را خالی می بینند. اما روحت آرام باشد؛ ما راه تو را ادامه می دهیم! آیت الله هاشمی، آسوده بخواب...»
 
هاشمی اما پاسخ چنین روزهایی را داده است: آخرین کاری که خوشحالم انجام داده ام...اینکه مردم دوباره به میدان آمدند، با همان مردانگی که انقلاب را پیروز کردند. امسال انتخاباتش بسیا معنادار شده... مطمئنم که دوره دوم دولت روحانی می تونه ما رو برسونه به چنین اهدافی ... مردم هشیار شدند. توانستیم فضایی باز کنیم که مردم هوشیار شوند. منم کمک می کردم به روحانی هوشایری مردم. الحمدلله الان راحت آدم می تواند بمیرد. مردم دیگه راحت راه خودشون رو پیدا کردند و جلو می روند.
 
آیت الله! آسوده بخواب... + فیلم 
 
بی شک آیت الله هاشمی ، موهبتی برای انقلاب، فرصـت و حمایتی بیبدیل برای شخص رئیس جمـهوری و برنامههای دولتتش بود و همچنین غنیمـتی ارزشمـند که چراغ راه اعتدال و جلوگیری از افراط خواهد بود... روانش شاد، یادش گرامی و راهش پررهرو باد!