معدن یورت در آزادشهر گلستان دچار حادثه شده و شماری از معدنچیان زحمت کش در این حادثه تلخ و ناگوار کشته و زخمی می شوند. 

به گزارش خرداد؛ حادثه خبر نمی کند و به یکباره آوار می شود و جمعی از هموطنان را عزدار و ملتی را غمگین و افسرده میکند، حادثه که می آید اما حواسش نیست که انتخابات است و قرار است عده ای در اوج رذالت اخلاقی از هر چیزی برای مطامع و منافع سیاسی خود بهره برداری کنند!!

معدن یورت سال هاست که دولتی نیست و چند نهاد و مجموعه و نیز خود معدنکاران سهامداران آن هستند، معدنی که وضعیت اقتصادی نابسمانی دارد و گویا چند ماه است که حقوق کارگران داده نشده، حادثه انفجار هم مزید بر علت شده و کشته شدن شماری از همکاران و رفقا چو احساسی و ناراحتی شدیدی را رقم زده است. 

به طور طبیعی با توجه به این فضای احساسی حاکم بر منطقه و نیز شرایط حساس انتخابات که هر فعل و انفعالی بازتاب های دوچندان داشته و نامزدها زیر ذره بین رسانه ها و افکار عمومی موافق و مخالف هستند، هیچ سیاستمدار با تجربه و هوشمندی که اهل دو تا دو تا چهار تا کردن است، ریسک آن را نمی پذیرد که در این منطقه حاضر شده و با واکنش هایی روبرو شود که می تواند خوراک تبلیغاتیبرای منتقدان فراهم کند، آنهم منتقدانی که نشان داده اند از لرزش دست رئیس جمهوری تا پرونده تکذیب شده بستگان یک وزیر برای تبلیغات منفی چشم پوشی نمی کنند. 

معاون دفتر سیاسی رئیس جمهوری هم می گوید که او و استاندار نیز با حضور روحانی در این شرایط  و در معدن یورت مخالفت کرده اند. اما روحانی به رغم آنکه درگیر در فضای انتخابات است، به رغم آنکه معدن مورد نظر دولتی نبوده و شاید هیچ کس انتظار آن را نداشت که روحانی به آنجا سفر کند، ریسک این سفر را به جان می خرد و می رود

 ابوطالبی گفته که او در جواب مخالفت ها گفته است: «  من رییس جمهور زمان درد مردم و التهاب آنان هستم، اگر فریاد آنان در برابر من، سبب آرامش ملی خواهدشد، من باید بروم؛ من تنهابه معدن می روم تا معدن چیان برای فریاد کشیدن بر سر بالاترین مقام رسمی کشور احساس آرامش وراحتی کنند؛ این افتخار من است.»

اصلا فرض بگیریم که این سخنان ابوطالبی و نقل قول از رئیس جمهوری، حتی فرصت طلبی تبلیغاتی باشد!! از این که بالاتر نیست، منتقدان امابگویند آیا شکی در هوشمندی و ذکاوت روحانی دارند؟؟ و با توجه به فضای انتخابات و التهاب حاکم بر معدن یورت آیا اگر قرار بود سیاستمداری پیشه کند باید به این سفر می رفت؟؟؟ اما روحانی رفت تا کارگران بر سرش فریاد بکشند

اما چه تلخ و ناگوار است که شما منتقدان او تا این حد سیاست زده و بی اخلاق هستید که از رنج و درد کارگران زحمت کش و فریادهای آنان برای خود خوراک تبلیغاتی درست می کنید!!

بگذارید راحت تر بگوییم شما چقدر بی حیا و دریده رفتار و پلشت افکارید که در فیلم انتشار یافته شما از این حواشی بوضوح صدای فردی می آید که فحش ناموسی رکیک به رئیس جمهوری می دهد!! آیا کمی حیا نمی کنید؟ آیا ذره ای اخلاق در شماباقی مانده؟ فیلمی که آرم خبرگزاری ارزشی ... را دارد و در تمامی رسانه های اصولگرا بلا استثنا انتشار یافته است.